Top Eleven Rakibe Göre Diziliş Stratejileri

Top Eleven Rakibe Göre Diziliş Stratejileri
19 Mayıs 2015 tarihinde eklendi, 21.816 kez okundu.


TOP ELEVEN – RAKİBE GÖRE DİZİLİŞ STRATEJİLERİ

Top Evelen oyununda takımlar ideal taktikleriyle her ne kadar belirli seviyelere ulaşabilseler de zorluk derecesi arttıkça oyuncular sistemlerini rakiplerine göre belirleyip her maç ayrı strateji uygulamalıdırlar. Bunu sağlamak için rakip takımın taktiği tüm oyuncularıyla birlikte iyi analiz edildikten sonra o maça özel bir strateji uygulanmalıdır. Aşağıdaki tabloda rakibin dizilişine göre önerilen taktikler kesin galibiyeti garanti etmese de kazanma ihtimalini oldukça yükseltecektir. Dc ya da mc gibi merkez oyuncuları ‘n’ harfiyle, dc – dr – dl ya da mc – mr – ml gibi merkez veya kanat oyuncuları ise ‘w’ harfiyle sembolize edildiği strateji yüksek seviyelerdeki uluslararası oyuncuların görüşleri alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca parantez içerisindeki büyük harfli kısaltmaların anlamları; (C) = Classic / (VS) = V-Style / (F) = Flat / H (Hexagon) / (ND) = Narrow Diamond / (WD) = Wide Diamond / (XS) = X-Style / (B) = Butterfly / (MP) = Maple Leaf / (XT) = Xmas Tree / (ET) = Eifel Tower / (D) = Dandelion şeklindedir.

RAKİP OYUN SİSTEMİ ÖNERİLEN TAKTİK
5 – 1dmc- 2mc – 2 3n – 5 – 2 (F)
5 – 1 – 2 – 1 – 1 (ND) 3n – 5 – 2 (VS)
5 – 1 – 2 – 1 – 1 (WD) 3n – 5 – 2 (F) ve 3n – 4 – 1 – 2
5 – 1 – 3n – 1 3n – 5 – 2 (VS) ve 4 – 4 – 2 (C)
5 – 1 – 3w – 1 3n – 5 – 2 (VS)
5 – 2ml/mr – 2amc – 1 4 – 2 – 2 – 2 (H)
5 – 2 – 1 – 2 (XS) 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 1 – 3w – 2
5 – 3n – 1amc – 1 4 – 1 – 4 – 1 ve 3n – 5 – 2 (VS)
5 – 3n – 2 4 – 2 – 2 – 2 (H) ve 4 – 3n – 3
5 – 3w – 2 4 – 4 – 2 (C) ve 3n – 4 – 1 – 2
5 – 4 – 1 4 – 4 – 2 (C) ve 3n – 5 – 2 (F)
4 – 1 – 1 – 2(amc) – 2 4 – 5 – 1 (VS)
4 – 1 – 1 – 2(aml/amr) – 2 4 – 1 – 4 – 1 ve 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B)
4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND) 4 – 1 – 3w – 2 ve 3n – 5 – 2 (VS)
4 – 1 – 2 – 1 – 2 (WD) 3n – 1 – 4 – 2 ve 3 – 5 – 2 (F)
4 – 1 – 2mc – 2amc – 1 3w – 4 – 3 ve 3n – 5 – 2 (WS)
4 – 1 – 2ml/mr – 2amc – 1 3n – 1 – 3n – 2aml/amr – 1
4 – 1 – 2ml/mr – 3st 3n – 2dm/dmr – 3n – 2 ve 3n – 5 – 2 (F)
4 – 1mc – 2amc – 3st 4 – 1 – 3w – 2
4 – 1 – 2mc – 3 4 – 1 – 4 – 1 ve 3n – 1 – 3n – 2aml/amr – 1
4 – 1 – 3n – 1 – 1 3n – 5 – 2 (VS)
4 – 1 – 3w – 1 – 1 5 – 1dmc – 2mc – 2 ve 4 – 3w – 1 – 2
4 – 1 – 3n – 2 3 – 2 – 2 – 2 – 1 ve 4 – 3n – 2aml/amr – 1
4 – 1 – 3w – 2 4 – 3w – 3 ve 4 – 5 – 1 (WS) ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 1 – 4 – 1 3w – 4 – 3 ve 4 – 3w – 1 – 2 ve 4 – 2 – 2 – 2 (H)
4 – 1mc – 3waml-amc-amr – 2 4 – 5 – 1 (WS) ve 4 – 1 – 4 – 1 ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 2dmc – 1 – 1amc – 2 4 – 4 – 2 (C)
4 – 2dmc – 1 – 2amc – 1 3n – 1 – 4 – 1 – 1
4 – 2dmc – 1 – 2aml/amr – 1 5 – 2mc – 2aml/amr – 1 ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 2mc – 1 – 3 4 – 3w – 1 – 2 ve 4 – 5 – 1 (VS)
4 – 2dmc – 2mc – 2st 4 – 2dmc – 3wm – l ve 3n – 4 – 3 ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 2 – 2 – 2 (H) 3n – 4 – 1 – 2 ve 4 – 5 – 1 (VS) ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 2dmc – 3w – 1 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 2dmc – 3 – 1 4 – 1 – 4 – 1 ve 4 – 5 – 1 (VS)
4 – 2mc – 3w – 1 4 – 1 – 4 – 1 ve 4 – 5 – 1 (VS)
4 – 3n – 1 – 2 4 – 1 – 3n – 2 ve 4 – 3n – 2aml/amr – 1
4 – 3w – 1 – 2 4 – 1 – 4 – 1 ve 4 – 1 – 3w – 2 ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 3n – 2amc – 1 3w – 2dmc – 3w – 1 – 1 (MP)
4 – 3n – 2aml/amr – 1 4 – 4 – 1 – 1 ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 3w – 2amc – 1 (XT) 3w – 2dmc – 3n – 1 – 1 (ET) ve 4 – 5 – 1 (F)
4 – 3n – 3 4 – 1 – 3n – 2 ve 4 – 3w – 1 – 2st ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 3w – 3 4 – 5 – 1 (VS)
4 – 4 – 1 – 1 3w – 2dmc – 3w – 1 – 1 (MP) ve 3n – 5 – 2 (F)
4 – 4 – 2 (C) 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) ve 4 – 1 – 3n – 2
4 – 5 – 1 (F) 3n – 5 – 2 (F) ve 4 – 1 – 3n – 2 ve 4 – 4 – 2 (C)
4 – 5 – 1 (VS) 4 – 3n – 3 ve 4 – 3w – 1 – 2 ve 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B)
3n – 1 – 1mc – 3w – 2 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) ve 4 – 1 – 4 – 1
3n – 1 – 3n – 1 – 2 4 – 1 – 3n – 2 ve 4 – 1 – 4 – 1
3n – 1 – 3w – 1 – 2 (D) 3n – 1 – 4 – 2 ve 4 – 1 – 2 – 1 – 2 ve  4 – 4 – 2 (C)
3n – 1 – 3w – 2amc – 1 4 – 5 – 1 (VS) ve 4 – 4 – 1 – 1
3n – 1 – 3n – 3 3n – 1 – 3n – 2aml/amr – 1 ve 3 – 2 – 3 – 1 – 1 (MP)
3n – 1 – 3w – 3 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) ve 4 – 1 – 4 – 1
3n – 1 – 4 – 1 – 1 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND) ve 4 – 1 – 4 – 1
3n – 1 – 4 – 2 4 – 3w – 1 – 2 ve 4 – 5 – 1 (VS)
3n – 1 – 5 – 1 3w – 4 – 1 – 2 ve 4 – 4 – 2 (C)
3n – 2dml/dmr – 1mc – 2w – 2 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 1 – 4 – 1
3n – 2dml/dmr – 2mc – 1 – 2 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (WD) ve 3n – 1 – 4 – 2
3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) 4 – 2 – 2 – 2 (H) ve 4 – 3n – 2aml/amr – 1
3n – 2dml/dmr – 2mc – 3 3n – 1 – 4 – 1 – 1 ve 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B)
3n – 2dml/dmr – 3n – 2 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND) ve 4 – 3w – 2amc – 1
3n – 2mc – 3waml/amc/amr – 2 4 – 5 – 1 (VS) ve 4 – 4 – 2 (C)
3n – 3wdml/dmc/dmr – 2mc – 2 3n – 5 – 1 – 1 ve 4 – 4 – 2 (C)
3n – 3wml/mc/mr – 2amc – 2 4 – 1 – 4 – 1
3n – 3n – 2waml/amr – 2 4 – 3n – 2aml/amr – 1
3n – 3w – 3w – 1 4 – 2 – 2 – 2 (H)
3n – 4 – 1 – 2 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) ve 3n – 1 – 4 – 1 – 1
3n – 4 – 3 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 3w – 3
3n – 5 – 1 – 1 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND) ve  4 – 2 – 2 – 2 (H)
3n – 5 – 2 (F) 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B) ve 3w – 4 – 1 – 2
3n – 5 – 2 (VS) 4 – 2 – 2 – 2 ve 4 – 4 – 2 (C)
3w – 1 – 1mc – 3w – 2 4 – 1 – 4 – 1 ve 4 – 1 – 3n – 1 – 1
3w – 1 – 3n – 1 – 2 4 – 5 – 1 (VS)
3w – 1 – 3w – 1 – 2 3w – 2dmc – 3n – 1 – 1 (ET) ve 4 – 1 – 3w – 2
3w – 1 – 3n – 2amc – 1 4 – 1 – 2 – 1 – 2 ve 4 – 1 – 3w – 2
3w – 1 – 3w – 2amc – 1 4 – 5 – 1 (VS) ve 3n – 5 – 1 – 1
3w – 1 – 4 – 1 – 1 4 – 5 – 1 (VS) ve 3n – 5 – 1 – 1
3w – 1 – 4 – 2 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND) ve 4 – 2 – 2 – 2
3w – 1 – 5 – 1 3 – 2 – 2 – 2 – 1 (B)
3w – 2dmc – 1mc – 2w – 2 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 1 – 2 – 1
3w – 2dmc – 1mc – 2amc – 2 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 1 – 4 – 1
3w – 2dmc – 1mc – 3w – 1 4 – 4 – 2 (C) ve 4-2-2-2 (H)
3w – 2dmc – 2wml/mr – 1 – 2 4 – 4 – 2 (C)
3w – 2dmc – 2w – 2 – 1 4 – 4 – 2 (C) ve 3w – 5 – 2 (VS)
3w – 2dmc – 2n – 2w – 1 4 – 4 – 2 (C) ve 3n – 5 – 1 – 1
3w – 2dml/dmr – 2mc – 3st 3n – 2dml/dmr – 2mc – 1 – 2
3w – 2dmc – 3w – 1 – 1 (MP) 3n – 1 – 4 – 2
3w – 2dmc – 3ml-mc-mr – 2 3w – 5 – 2 (F)
3w – 2mc – 3aml/amc/amr – 2 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 1 – 4 – 1
3w – 3n – 1amc – 3st 5 – 2 – 1 – 2 ve 4 – 5 – 1 (VS)
3w – 3n – 2aml/amr – 2 4 – 1 – 4 – 1 ve 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND)
3w – 3ml/mc/mr – 1amc – 3st 4 – 1 – 3w – 2
3w – 4 – 1 – 2 4 – 1 – 3w – 2 ve 4 – 3n – 1 – 2
3w – 4 – 3 4 – 2 – 2 – 2 (H)
3w – 5 – 1 – 1 4 – 1 – 2 – 1 – 2 (ND) ve 4 – 3n – 1 – 2
3w – 5 – 1 – 1 (VS) 3 – 2 – 2 – 2 – 1
3w – 5 – 2 (F) 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 1 – 4 – 1
3w – 5 – 2 (VS) 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 3n – 1 – 2
3w – 5 – 2(H) 4 – 4 – 2 (C) ve 4 – 3n – 3

 Bir önceki yazımız olan Taktiğinizi Ayarlayıp İsimlendirin başlıklı makalemizde Top Eleven Taktik Ayarlama, Top Eleven Taktik Düzenleme ve Top Eleven Taktik İsimlendirme hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Top Eleven Rakibe Göre Diziliş Stratejileri Konusuna 13 Yorum Yapıldı
 1. Remzi diyor ki:

  Benim U-21’den çıkan 2 yıldızlı oyuncum vardı 18 yaşında. Lakin 25 yaşındaki oyuncum o 18 yaşındakinden daha iyi gelişiyor. Bunun nedeni nedir?

  1. emre diyor ki:

   ben U-21 deki oyunculardan sadece 0 token olanı alıyorum diğeri bana 15 token’e geliyo onu hiç almıyorum eğer alırsamda 18 yaşında olduğu için yedeklerde bekletiyorum 19 yaşına geldiğinde oynatıyorum yaşı küçük olduğu için çok gelişemiyo 1 sezon beklet maçlarada 2.yarı al 3 antremanı aynı anda yaptırıyorum adama ancak 1 beceri puanı geliyo 19-22 yaşlarında çok gelişiyolar

 2. mehmet diyor ki:

  bende de aynısı oldu topeleven işini biliyor adam bedava olunca gelişmiyor sadece satıp para kazanırsın ama fazla parada etmiyor jetonla verilen oyuncu iyi gelişiyor ama ben hiç almadım 24 jeton verilmez.

  1. emre diyor ki:

   bana U-21 den 4 yıldızlı DL geliyo 15 token almıyorum 2 yıldızlı geliyo 0 token onu alıyorum açık arttırmada bazen 5 yıldızlı DL aldığım oluyo u-21 oyuncuları iyi ama çok token istiyo sadece bedava olanı al bence 1.sezonda aldığımda kadroya bile sokmuyodum çabuk sakatlanıyolardı hemen satmıştım

 3. mıstık diyor ki:

  U-20 ne işe yarıyor

  1. boravc43 xd diyor ki:

   U-20 altyapıdan genç oyuncular yükseltiyor.U-20 binanız ne kadar iyi olursa o kadar kaliteli oyuncular geliyor

 4. Alfonso86 diyor ki:

  ben buna inanmıyorum…22 yaşındaki oyuncum her maçta maçın adamı olmadığı halde 3 beceri puanı kazanıyor ama 18 yaşındaki ancak 1 kazanıyor…yani oyuncunun kimyası ile alakası olduğunu düşünüyorum…transfer piyasasına baktığınızda 18 yaşında 2 futbolcunun aynı seviyede ama birinin fiyatı 2 milyon iken birinin 500 k olduğunu gördüğünüzde anlarsınız ne demek istediğimi…bide burası konusu değil ama defans oyuncusu alacaksanız kesinlikle italyan almaya bakın…2 stoperim italyan ve puanlarının 8 den düştüğünü görmedim henüz (:

  1. Serdar-FB diyor ki:

   Ne alaka (Alfonso86) 1 jeton vererek herhangi bir oyuncunun uyruk ad v.s gibi şeylerini değiştirebilirsin. İtalyan falan olması saçma bide komik bence 😀

   1. Alfonso86 diyor ki:

    hayır arkadaşım…elbette mümkün ama ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum…geçen yıl 17.seviyeye kadar getirip bırakmıştım 4 ay önce yeniden başladım…o zamanlarda aldığım italyan defanslar hep istikrarlı idi…diğer defanslar ise dalgalanma yaşıyordu…şunu demek istemiştim aslında…dünya futbolunda defans deyince italyanlar akla gelir…sanırım bu mantıkta oyuna yansımış bir nebze…bugüne dek italyan aldığım defanslar hep çok istikrarlı çıktı…dünya futboluna bakarsan forvet deyince de arjantin ve brezilyalılar akla gelir…oyunda da aynı şekilde forvette brezilyalı ve arjantinliler istikrarlı oynuyor…her aldığım oyuncuların hepsinin jetonla değişim yaşadığını sanmıyorum…elbette yanlışta olabilir ama benim gözlemlediğim bunlar…

 5. can aktas diyor ki:

  Oyuncuların yaslarının yanında parantez ıcınde yazan sayıların anlamı nedır acaba ?

 6. Sultan diyor ki:

  Genç Oyuncu Takıntısı Bence Çok Boşuna 🙂 Pek Bi Artısı Yok,En Önemli Artısı Genç Olursa Sürekli Transfer Yapmak Zorunda Kalmazsınız,Benim Takımım Çok Yaşlı 29 30 31 32 Yaşlarında Bütün Takım En Genci 29 Yaşında,Geçen Kupada Bir Takımla Karşılaştım Benimkinin Tam Tersi,Çok Genç Takım Hep 18 19 Yaşlarında Oyuncuları En Yaşlısı 21 Yaşında o Takımdada Adamı Kendi Sahasında 0 9 Yendim 🙂 Hemde Benim 1 Oyuncum 5 Dakikada İkinci Sarı Kırmızı Gördü… Öyle Kalite Farkıda Yoktu.. Benim Ortalama Değer 31.5 Onun Ortalama Değeri 29.9 Du Burdan Anlaşılacağı Üzere Genç Oyuncunun Pek Bir Avantajı Yok..

 7. Hakkı diyor ki:

  Arkadaşlar Beceri Puanları İle İlgili Birşey Sormak İstiyorum..Ben Zaten Ligde Açık Ara Şampıyon Olduğumdan Maçlar Ve Antraman Sırasında Kazanılan Beceri Puanlarını
  Kullanmak İstemiyorum Sebebide şu lig bitminde sezon bitince atamak istiyorum hepsini,şundan dolayı beceri puanlarını atayınca çok güçlü rakipler çıkıyor kupada ve
  şl de kendi düzeyimde çıkmıyor. ondan dolayı takımı rakipler çıktıktan sonra güçlendirmek istiyorum şimdi sorum şu ben bu beceri puanlarını atamasam lig bitince bu
  beceri puanları kaybolurmu? sonuçta sıfırdan başlıyorsun yeni bir sezona geçiyorsun beceri puanları silinirmi?

  1. keko diyor ki:

   tek akıllı sen misin mk:D

Sayfa başına git
Yandex.Metrica